Kompetanseseksjonen i NIF inviterer til en ny veilederutdanning for klubbutvikling.

" />
 

Veilederutdanning klubbutvikling

Start: 02.11.2012 18:00
Slutt: 04.11.2012 16:00
Sted: Oslo
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Kompetanseseksjonen i NIF inviterer til en ny veilederutdanning for klubbutvikling.

Utdanningen gjennomføres med tre ulike samlinger på følgende datoer:
 
2.-4. november 2012 
11.-13. januar 2013 
8.-10. mars 2013       


Målgruppe

Personer som skal kunne levere utviklingsprosesser i klubbene. De som meldes på skal være forankret i et særforbund eller en idrettskrets.

Hensikt og innhold

Deltakerne skal få en gjennomgang og prøve ut de prosessene som de skal levere i klubbene. I tillegg vil det arbeides med temaer som skal forsterke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i forhold til å utvikle en best mulig veilederkompetanse.

Hovedtemaer i utdanningen.

  §  Felles strategi/arbeidsmodell for klubbutvikling.

  §  Klubbesøk: Gode relasjoner til egne klubber.

  §  Startmøter: Hva er nå-situasjonen i klubben? Hva vil klubben? Hva må gjøres for å oppnå det klubben ønsker?

  §  Oppfølgingsmøter: Evaluere og følge opp igangsatt utviklingsarbeid i klubben, samt videre fremdrift..

  §  Klubbens virksomhetsplan: Hva er klubbens verdier, visjon og  virksomhetside? Hva er målene og de viktige virkemidlene?

  §  Pedagogiske prinsipper med coaching som strategi for læring og utvikling.

  §  Verktøy for effektive og strukturerte utviklingsprosesser.

  §  Organisasjonsforståelse i klubbkontekst.Invitasjon
Detaljert informasjon og påmeldingsinfo.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.