Aktiv Ungdom med Overskudd

Ungdommen står i dag ovenfor flere utfordringer i forhold til nåværende og fremtidig helse, hvorav usunn livsstil og høy forekomst av forstyrret spiseatferd og spiseforstyrrelser er to viktige momenter å ta tak i.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Med bakgrunn i dette har Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) igangsatt et tiltaksprosjekt hvor hovedhensikten er å fremme sunne kostholds- og aktivitetsvaner, samt forebygge spiseforstyrrelser blant ungdom på Sørlandet.

I hovedprosjektet er det fokus på tre grupper i alderen 13-20 år i Vest- og Aust Agder:

a)    Toppidrettsutøvere

b)    Breddeidrettsutøvere

c)    Ungdom i et folkehelseperspektiv.

Prosjektet blir finansiert med midler fra Norges  idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitet i Agder.

Grunnet det store omfanget av hovedprosjektet er det delt inn i seks delprosjekt:

 

 

(1)    "Aktiv Ungdom med Overskudd. Foredragsvirksomhet med fokus på idrettsutøvere".

(2)    "Aktiv Ungdom med Overskudd. Forskningsprosjekt med fokus på videregående skoleelever".

(3)    "Aktiv Ungdom med Overskudd. Individuell oppfølging av idrettsutøvere med ønske om vektregulering eller i risiko for/med utviklet spiseforstyrrelser."

(4)    "Aktiv Ungdom med Overskudd. Fokus på helsepersonell i kontakt med ungdom".

(5)    "Aktiv Ungdom med Overskudd. Fokus på trenere, ledere og foresatte til idrettsutøvere".

(6)    "Aktiv Ungdom med Overskudd. Fokus på praktisk kostholdstilrettelegging for idrettsutøvere og teamet rundt"

Delprosjekt 2 er et stort pågående forskningsprosjekt i videregående skoler i Aust-Agder og Vest-Agder. Dette prosjektet gjennomføres i regi av KIA i samarbeid med Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitet i Agder, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Sørlandet sykehus,  avdeling for barn og unges psykiske helse.

For ytterligere informasjon om dette forskningsprosjektet, les publisert artikkel Aktiv Ungdom med Overskudd i tidsskriftet "Helsesøstre" skrevet av Monica Klungland Torstveit, førsteamanuensis i idrettsvitenskap og Tonje Holte Stea, førsteamanuensis i ernæringsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.