Lov, forskrifter og bestemmelser

Følgende regelverk gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd:

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

NIFs lov er i sin helhet tilgjengelig på Lovdata.no:

 • Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité   Øvrig regelverk:
  NIF har vedtatt følgende forskrifter, bestemmelser og reglement til NIFs lov. Disse er tilgjengelig på Lovdata.no:

 • Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 • Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF

 • Forskrift til NIFs lov § 2-4

 • Forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7

 • Forskrift om navn på idrettslag

 • Forskrift om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller

 • Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest

 • Bestemmelser om barneidrett

 • Forskrift om medlemsregister

 •  

  Se også:

   

  Henvendelser:
  NIF ber om at eventuelle organisatoriske/juridiske spørsmål rettes følgende tjenestevei:
  - idrettslag og idrettsråd rettes til idrettskretsene
  - særkretser rettes til særforbundene
  - idrettskretser og særforbund rettes til NIF på e-post: lovsaker@idrettsforbundet.no


   

  © 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
  Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.