Retningslinjer

Følgende retningslinjer er retningsgivende for medlemmer og organisasjonsledd

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Dugnad
Dugnad - enkle kjøreregler

Lege og sanitet 
Retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste ved idrettsarrangement fra 2007

Databehandling og personvern
Retningslinjer for idrettens databehandling

Markedsføring overfor mindreårige
Retningslinjer for markedsføring overfor mindreårige i idretten

Seksuell trakassering og overgrep (NY 2010)
Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Etisk handel
NIFs retningslinjer for etisk handel

Alkohol
Idrettens holdning til alkohol

Tobakk 
Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.