Mobilretur

Har ditt idrettslag lyst til å gjøre en innsats for miljøet, samtidig som dere tjener penger? Ved å samle inn mobiltelefoner, som enten gjenbrukes eller resirkuleres til nye produkter, vil idrettslaget få 30 kroner for hver mobil dere samler inn.

I år kan alle idrettslag som ønsker bli med på Telenor mobilreturprogram «brukt mobil – nye muligheter». Påmelding er utvidet og varer frem til 10. mai. Selve innsamlingsperioden vil gjennomføres fra lagene får materiell og frem til 15. september.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Før påmelding må idrettslaget ditt:

 • Estimere hvor mange telefoner dere tror de vil samle inn
 • Tenkt gjennom hvordan dere ønsker å organisere innsamlingen (se tips og råd)
 • Ha klar informasjon om idrettslaget ditt klart:

  - Kontonummer (Idrettslagets, ikke gruppas)
  - Idrettslagets postadresse
  - Antall medlemmer i idrettslaget
  - Kontaktperson for innsamlingen (navn, e-post og  mobilnummer)
  - Leveringsadresse for innsamlingsutstyr

  Meld deg på her (påmeldingslinken stenger 10. mai)

Hvem står bak Telenors mobilretur?
Norsk idrett ønsker å bevare miljøet. Å bevare den hvite vinteren, det blå vannet og det grønne gresset er viktig for idretten. For å hindre unødvendig forbruk av naturressurser har Norges idrettsforbund inngått en avtale med Telenor om å samle inn brukte mobiler.

De brukte mobilene telles opp av Alternativ Data AS. Mobiler som kan gjenbrukes selges i velfungerende bruktmarkeder Alle samarbeidspartnere i dette arbeidet er miljøsertifisert og har strenge rutiner for sikkerhet og håndtering av miljøfarlig avfall. 
For mer informasjon om «Brukt mobil – nye muligheter» vennligst se www.telenor.no/gjenbruk


Tips og råd fra til dere som vil være med

1. Sett dere klare mål
Klare mål er motiverende. Sett dere et mål på hvor mange mobiltelefoner dere tror  at dere kan samle inn, og se hva det vil kunne bidra til. Skal laget på cuper, stevner eller turneringer eller er det nye drakter man ønsker seg? Å knytte innsamlingen mot klare mål er motiverende for barna.

2. Lag en plan for hvordan dere vil samle inn mobiltelefoner
Vil idrettslaget, i tillegg til dør-til-dør-aksjon, etablere en innsamlingsstasjon? For eksempel i klubbhuset eller på den lokale butikken? Har idrettslaget kamper, cuper eller andre arrangementer dere ønsker å samle inn mobiltelefoner på? Lag en plan på hvordan dere vil nå målet deres.

3. Informer om mobilinnsamlingen på forhånd
En viktig forutsetning for å lykkes, er å gi god informasjon om hvorfor dere deltar i Telenor mobilretur og hvordan man kan levere brukte mobiltelefoner til idrettslaget.

 • Informer medlemmer og andre støttespillere per e-post og be dem videresende informasjonen til andre som kan bidra til innsamlingen
 • Tips lokale medier om at idrettslaget deltar i Telenor mobilretur, hvorfor dere gjør det og hva dere samler inn penger til
 • Bruk idrettslagets egne nettsider og sosiale medier til å informere medlemmene, last ned bilder/annonser
 • Bruk alle arenaer til å informere; kamper, klubbarrangement, plakat på klubbhuset osv
 • Spesielt viktig er det at husstandene i innsamlingsområdet deres er godt informert om tidspunkt for dør-til-dør-aksjon. Dette for at de kan ha mobiltelefonene klare når dere kommer. Legg postkasseskriv i postkassene minst én uke før innsamlingen, se dokument.

4. Gjennomføring av dør-til-dør-aksjon
Kontakt kommunen og be om å få tilgang på tv-aksjonens «rode-kart» (kart over husstander som det til sammen tar 1-1 ½ time å besøke) for innsamlingsområdet deres. Mens man går «roden» noterer man hvem som er hjemme og hvem som ikke er hjemme. Dersom noen ikke er hjemme legger man igjen en lapp i postkassen (eller henger på døren) om hvordan de kan levere sine brukte mobiler.

Sikkerhet
Det er viktig at innsamlingsutstyret dere får tilsendt brukes. Innsamlingsveskene skal ikke åpnes før de sendes inn. De skal kun åpnes av Alternativ Data.

Kontakt:
mobilretur@idrettsforbundet.no

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.