Politiattest for idrettslag

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

MERK: NY ORDNING FRA 1. juli 2014:
Fra 1. juli, når ny politiregisterlov og forskrift trår i kraft, kan de frivillige organisasjonene ikke lenger bruke de skjema for søknad om politiattest som de tidligere har brukt: Se info fra politiet:

Politiattest for personer i frivillige organisasjoner

Elektronisk søknad om politiattest:
Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett.

Se: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

NB: I den nye ordningen med innhenting av politiattester blir idrettslagene bedt om å fylle ut et eget skjema for hver enkelt søker, der de blir bedt om å fylle ut blant annet FORMÅL og HJEMMEL:

Fyll inn følgende:

Formål:
Oppgave i frivillig organisasjon som medfører et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Hjemmel:
Politiregisterforskriften §34-1, jfr politiregisterloven §39 (1)


 

 

 

 

 

 

Tidligere Informasjon om ordningen:
(Fortsatt gyldig informasjon om ordningen, bortsett fra selve skjemahåndteringen, som nå er endret med den nye elektroniske løsningen)

Veiledere:

Brosjyre: Veileder for idrettslag

På nynorsk:
Rettleiar for idrettslag

Veilderne finnes også i tekstversjon/nettversjon her:
Veileder for idrettslag (nettversjon) Bokmål
Rettleiar for idrettslag (nettversjon) Nynorsk


Se også:

Ofte stilte spørsmål om ordningen
Spørsmål og svar om ordningen og hvordan idrettslagene håndterer den.

Brev fra Politiet om ordningen
- Brev fra Politidirektoratet til politidistriktene som redegjør for politiets praktiske avtaler med idretten ved gjennomføring av ordningen.

Adresseliste til politidistriktene (fra politiet.no)
Liste med adresser til alle politidistrikter (med tilhørende lensmannskontorer)

Standardtekst til idrettslagenes nettsider (forslag)
Forslag til standardtekst til idrettslagenes nettsider. Klipp og lim og tilpass innholdet etter idrettslagets ønsker.

Politiattester for særforbund
Krav til politiattester gjelder også for særforbund.

Taushetsplikt: Informasjon om taushetsplikt
Man har taushetsplikt overfor uvedkommende om de opplysninger man får kjennskap til.


NB: Attester som er utstedt til denne ordningen (for idretten) er gyldige inntil videre. Det vil på et senere tidspunkt komme informasjon om evetuelle bestemmelser om fornyelse av attesten.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.