Støtteordninger

Her presenterer vi støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen. Det finnes en rekke andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse. 

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Se:

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet som gis til  idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Spillemidler til utstyr
Tilskuddsordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og gis til fellesutstyr i idrettslag og idrettsskoler.

Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler
Gis til idrettslag med idrettsskole som tilbyr idrettsaktiviteter for barn 6-12 år og ungdom 13-19 år.

Helse og rehabilitering
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter.

 

Sparing og rabattordninger:
Se også hvordan ditt idrettslag kan spare penger ved å benytte seg av idrettens rabattavtaler.

Kulturdepartementet har samlet en del tilskuddsordninger til frivillig virksomhet på sine sider på frivillig.no

 

Se også:

Grasrotandelen

Mobilretur

Klubben i mitt hjerte

 

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.