Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Det er i 2014 kr 209 812 639 til fordeling.

Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet, bør tas opp på idrettsrådets årsmøte.

Idrettslagene har selv ansvar for at riktig kontonummer ligger i Sportsadmin.

Dersom idrettslaget ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, ta direkte kontakt med idrettsrådet.

Fordeling av LAM for 2014 vil skje fra 5. juni til 5. desember.


Les også:

NIF anbefalinger til lokal aktivitetsmidler 2014

Retningslinjer fra KUD 2014

Brukerveiledning for idrettsråd 

 
KontaktinformasjonRådgiver Linda Torége+47 924 09 336E-post:linda.torege@idrettsforbundet.no

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.