Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Det er i 2013 kr 164 649 807 til fordeling.

Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter kriterier fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet, bør tas opp på idrettsrådets årsmøte.

Idrettslagene har selv ansvar for at riktig kontonummer ligger i Sportsadmin.

Dersom idrettslaget ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, ta direkte kontakt med idrettsrådet.

Fordeling av LAM  for 2013 vil skje fra slutten av mai
til 6. desember.

Les også:

NIF anbefalinger LAM 2013

Retningslinjer fra KUD 2013

Brukerveiledning for idrettsråd 

 
KontaktinformasjonRådgiver Linda Torége+47 924 09 336E-post:linda.torege@idrettsforbundet.no

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.