ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering har fordelt 220 millioner kroner til 557 prosjekter med prosjektstart i 2011. NIF har fått tildelt kr 6.014.000 fordelt på 25 prosjekter for 2011. 

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Se full oversikt over hvilke prosjekter som har fått tildelt midler.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) er en stiftelse med 27 frivillige organisasjoner som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter.

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til helserelaterte prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. For eksempel prosjekter som går ut på å legge til rette for inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker med minoritetsbakgrunn eller inaktive barn, voksne og eldre. Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler til HR via Norges idrettsforbund.

Siden starten i 1996 har Helse og Rehabilitering delt ut 2,8 milliarder kroner.

Idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund årlig. Elektronisk søknadsskjema åpner 1. april 2011. Søknadsfrist er 15. mai 2011.

Les mer på www.extrastiftelsen.no

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.