Lederkurs for ungdom

Lederkurs for ungdom er et kurs for ungdom i alderen 15-19 år. Kurset forbereder deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Ungdommene får relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene.  

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Last ned brosjyreKunnskapen og verktøyene ungdommen lærer vil gjøre det enklere å forstå, og få medansvar i egen klubb. I tillegg til kompetansen deltakeren tilegner seg er det stort fokus på selvtillit/selvfølelse og teambuilding på kurset.

Innholdet i kurset er delt inn i følgende moduler:

 - teambuilding
 - selvtillit/selvfølelse
 - ledelse og lederrollen
 - ungdom i sentrum
 - idrettens organisasjon
 - arbeids- og endringsverktøy
 - kommunikasjon
 - retorikk
 - coaching

I tillegg blir deltakerne bevisstgjort på ulike hersketeknikker, og presentasjonsteknikk.

 LAST NED BROSJYREN LEDERKURS FOR UNGDOM

Målgruppen for kurset er ungdom i alderen 15-19 år. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men erfaring fra verv og oppgaver i en klubb er en fordel.

Kurset går over en helg, og det anbefales en oppfølgingssamling etter noe måneder. I mellomperioden skal kursdeltakerne ha praksisoppgaver i eget idrettslag. Alle deltakere får kursbevis etter dokumentert praksis. 

Idrettskretsene og særforbundene utdanner egne kursholdere gjennom NIFs veilederskolering. Det er idrettskretsene og særforbundene som arrangerer Lederkurs for ungdom.

 

Kursholdere

Det er Norges Idrettsforbund som skolerer kursholdere til Lederkurs for ungdom. Idrettskretser og særforbund inviteres til å melde på kandidater til skoleringene, og betaler en egenandel pr. deltaker. Det er også vanlig at krets/forbund betaler transportkostnader for sin(e) deltaker(e).  

Det avholdes jevnlig veilederskoleringer, og sted og tid vil annonseres her når det er bestemt.

 

Økonomi

Det er idrettskretser og særforbund som arrangerer Lederkurs for ungdom i egen organisasjon. Det er opp til hver enkelt arrangør å bestemme hvor kurset skal holdes, hvem som skal delta og hvordan kostnadene fordeles. Utgifter i forbindelse med et kurs er kost og losji, honorar til kursholder, materiell, transport og markedsføring.

Lederkurs for ungdom er støtteberettiget gjennom Post 3- og Kompetansemidler.

 

Praktiske tips/hvordan komme igang

Kretser eller forbund som ønsker å arrangere Lederkurs for ungdom kan bruke "huskelisten" nedenfor i planleggingsfasen.

Økonomi - hva vil det koste oss, og har vi midler til å gjenomføre?

Har vi (potensielle) kursholdere i egen organisasjon? Når er neste kursholderkurs? Kan vi eventuelt låne kursholder(e) fra annet forbund/krets?

Hvor skal vi arrangere kurset? Bestemme geografisk, samt bestille kurssted.

Hvordan markedsfører vi kurset?

Hvem får melde seg på, og hvordan skal påmeldingen foregå?

Skal deltakeren betale egenandel?

Forplikter deltakeren seg til å gjøre en jobb i klubb etter kurset?

Hvordan skal ungdommene som gjennomfører kurset brukes etterpå, i egen klubb eller i forbund/krets?

Skaffe nødvendig materiell.

Anbefalt antall deltakere på Lederkurs for ungdom er 20-30, dette forutsetter at det er to kursholdere.

Det er vanlig at kurset starter fredag ettermiddag og varer til søndag ettermiddag.

Arrangører av LEderkurs for ungdom må påse at det i tillegg til kursholdere(e) er en administrativ ressurs tilstede under hele kurshelgen. Denne personen skal bidra med praktiske oppgaver ifm kurset.

Alle kursholdere for Lederkurs for ungdom må fremvise Politiattest til sin oppdragsgiver.

 

 

 

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.