Aktivitetsverdier

I NIFs formålsparagraf (§1-2) står det at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Hva legger vi i disse grunnverdiene?

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Idrettsglede
Idrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten.

 • Gjennom idrettsgleden skal organisasjonen sette fokus på trivsel og legge til rette for mestring på alle nivåer.
 • Organisasjonen ønsker å sette fokus på samspillet i forholdet mellom trener og utøver.
 • Gleden skal komme til uttrykk gjennom trygghet i et godt samspill.
 • Vi skal gi idrettstilbud der deltakerne trives og vil være.

Fellesskap
Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker.

 • Organisasjonen skal fremme fellesskap både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Norsk idrett skal skape fellesskap mellom ulike grupper gjennom integrering i idrettslagene.
 • Respekt for andre mennesker; deres meninger, prestasjoner og funksjoner.
 • Norske idrettslag skal være trygge steder å høre til.
 • Organisasjonen skal ha fokus på fellesskap mellom grupper og medlemmene i klubben på tvers av kjønn, alder, funksjonsgrad, sosial eller etnisk bakgrunn.

Helse
Helse er den positive virkning idrett har på til utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse.

 • Deltakelse i idrett skal gi gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil.
 • Organisasjonen må fremme en dopingfri idrett.
 • Organisasjonen skal være en pådriver for et positivt kroppsbilde.
 • Prestasjonsutviklingen skal ikke gå på bekostning av utøverens helse.
 • Særforbund og Olympiatoppen skal ta et spesielt ansvar for rådgivning om kosthold, ernæring og eventuelle kosttilskudd som er bygget på et etisk, helsemessig og vitenskapelig grunnlag.

Ærlighet
Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjoner.

 • Organisasjonen skal jobbe for at alle respekterer hverandre uavhengig av bakgrunn og ulike meninger.
 • Filming, tøying av regler og utnytting av små formelle feil bør unngås.
 • Utøvere og trenere skal spille med åpne kort og være ærlige og redelige.
 • Idretten ønsker å sette fokus på diskusjoner om hva som er riktig og galt i idrettssammenheng.
 • Alle ledere, på alle nivåer, skal ha ansvar for modellatferd.
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.