Milepæler

NIF har våget å gå foran på mange områder i verdiarbeid - og dette er blitt lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Menneskeverdet og det enkelte menneskets ukrenkelige verdi, er sentralt i de verdivalgene som er gjort i norsk idrett. Her er viktige milepæler i NIFs verdiarbeid:

Antidopingarbeidet 1972
Norsk idrett vedtar som det første land i verden et nasjonalt Program for Antidoping, som også inkluderer å ta dopingtester utenfor konkurranser

Barneidrettsbestemmelsene 1987
Norsk idrett vedtar Bestemmelser for barneidrett som det første land i verden. Et virkemiddel som var kontroversielt, men som var resultat av en stadig tidligere spesialisering og økt frafall i barneårene. Idrett skal være på barnas premisser – ikke de voksnes. Allerede i 1976 ble det vedtatt ”Retningslinjer for barneidretten” på Idrettstinget og de nye bestemmelsene bygde på erfaringene fra disse retningslinjene.

Idrett for funksjonshemmede 1996
Norsk idrett ønsker at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne skal integreres i de ordinære idrettslagene og i idrettsorganisasjonen for øvrig. Alle særforbund har tatt et ansvar for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vedtaket er blitt lagt merke til i mange land også i Norden.

Høydehus 2003
Idrettstinget vedtok i 2003 et forbud mot høydehus. En tøff debatt på Idrettstinget som ble vedtatt med svært liten margin.
Protokoll fra Idrettstinget 2003

Idrettens barnerettigheter 2007
Norsk idrett følger opp FNs barnekonvensjon og Regjeringens oppfølging av denne og vedtar i 2007 et sett med Idrettens Barnerettigheter. Disse fungerer som et tillegg til Bestemmelser om barneidrett som også revideres på Idrettstinget i 2007.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.