NIFs verdiarbeid

Norges idrettsforbund ønsker å påvirke alle som er tilknyttet norsk idrett til å drive idrett på best mulig måte – både på og utenfor banen. På disse sidene ønsker vi å nå trenere, lagledere, foreldre og andre som ønsker å engasjere seg i norsk idrett – enten som utøver eller frivillig.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Sidene skal bidra med informasjon om NIFs verdiarbeid, tjene som utgangspunkt for verdiarbeidet i idrettslag i hele landet, og utfordre hele idrettsorganisasjonen til å tenke igjennom sine verdivalg. Hver dag, hele året konfronteres idrettsledere og idrettslag med dilemmaer som kan være vanskelige å løse. Disse sidene har som mål å bidra til sunn refleksjon rundt disse dilemmaene. Her vil du også finne henvisning til sentrale dokumenter som danner grunnlaget for NIFs verdiarbeid.

Dagens verdigrunnlag er basert på verdiprosessen og verdikampanjen som NIF gjennomførte i tidsrommet 1992-1998. NIF gjennomførte en verdiprosess i perioden 1992 – 1994. I verdiprosessen ble det laget en verdirapport og et verdimanifest som la grunnlaget for verdigrunnlaget vi står for i dag. Grunnverdiene som ble etablert i denne perioden er nedfelt i NIFs lov. Der står det blant annet at ”Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.”

Les mer i NIFs lov (§1-2)

I NIFs verdikampanje ble det spesielt lagt vekt på to ting: hva som er viktig og hva som er riktig. For oss er det viktig å følge dypt forankrede standarder og det er riktig for oss å si fra når disse standardene brytes både i idrettsorganisasjonen og utenfor idretten. Hensikten med et verdigrunnlag er ikke å nedfelle verdier i politiske dokumenter eller handlingsplaner, men at verdiene gjennomsyrer hele virksomheten hver dag. Verdigrunnlaget skal hjelpe oss til å ta riktige valg og beslutninger. Våre verdier må med andre ord omsettes i praksis.

Vi blir aldri ferdig med verdiarbeidet vårt. Gamle travere vil hele tiden bli utfordret med nye problemstillinger samtidig som nye medlemmer i idrettsfamilien vil møte klassiske problemstillinger. Verdiarbeidet består derfor hele tiden av både gammelt og nytt. Hvordan integrere funksjonshemmede og flerkulturelle i idretten, og spørsmål om topping av lag på barnetrinnene er slike problemstillinger. Disse sidene skal bidra til at Idretts-Norge tar gode beslutninger – på alle nivåer.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.